Sunday, June 8, 2014

तिने वाचावी म्हणून,
कविता लिहण्याची घाई….
पण वाट बघून-बघून शेवटी,
कागदावरच वाळून जाते शाई…
@सतीश भूमकर…
०९.०६.२०१४

No comments:

Post a Comment